Ceník služeb

Vážení klienti, vážení návštěvníci,

správní rada společnosti ANIMA ČÁSLAV, o. p. s. projednala a schválila návrh nového ceníku služeb. Nově stanovené ceny jsou v souladu s příslušnými právními předpisy - prováděcí předpis vyhl. 505/2006 Sb. v pl. znění k zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Nový ceník pečovatelské služby nabývá platnost 1. 12. 2020.

Nový ceník denního stacionáře nabývá platnost 1. 12. 2020.

Mgr. Markéta Dvořáková, ředitelka společnosti


Úhrady za poskytované služby - ceník služeb

Pečovatelská služba terénní a ambulantní

Terénní služby – služby poskytované v domácnosti

Úhrada za poskytnutou službu je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.


Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                                                                                   130,- Kč/1 hod.

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                                                                   130,-Kč/1 hod.

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru                                      130,- Kč/1 hod.

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                                                                                      130,- Kč/1 hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti                                                                                    130,- Kč/1 hod.

- pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                                                                                      130,- Kč/1 hod.

- pomoc při použití WC                                                                                                                                      130,- Kč/1 hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití                                                                    130,-Kč/1 hod.

- dovoz nebo donáška jídla                                                                                                                30,- Kč/dovoz 1 oběda

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

- běžný úklid a údržba domácnosti                                                                                                                 130,- Kč/1 hod.

- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. úklid společných prostor                                 130,-Kč/1 hod.

- donáška vody                                                                                                                                                    130,- Kč/1 hod.

- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení                                    130,- Kč/1 hod.

- běžné nákupy a pochůzky                                                                                                                               130,- Kč/1 hod.

- velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti                      115,- Kč/1 hod.

- praní a žehlení osobního a ložního prádla                                                                                             60,- Kč/1 kg prádla

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- doprovázení dospělých  k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět                                                                                                                                                                        130,- Kč/1 hod.

- doprovázení dětí do školy, školských zařízení, k lékaři a zpět

Uživatel provádí platbu:

- v hotovosti, prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti stvrzence o platbě

- převodem na účet společnosti


Ambulantní služby – služby poskytované ve středisku osobní hygieny


- pomoc při úkonech osobní hygieny ve středisku osobní hygieny                                              130,- Kč/1 hod.
- praní a žehlení osobního a ložního prádla ve středisku osobní hygieny                             60,- Kč/1 kg prádla

Uživatel provádí platbu:

- v hotovosti, prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti stvrzence o platbě


Pečovatelská služba poskytovaná zdarma

Pečovatelská služba se v rámci výše uvedených činností poskytuje bez úhrady:


Úkony poskytované v rámci vedlejší hospodářské činnosti


Pedikúra 230,- Kč

Pedikúra v domácnosti

(pouze ve výjimečných situacích, u klientů s výrazně sníženou mobilitou)     300,- Kč

Kadeřnické služby

- mytí vlasů                                                                                                   35,- Kč

- stříhání vlasů                                                                                             60,- Kč

- barvení vlasů                                                                                              55,- Kč

- foukaná/vodová                                                                                      120,- Kč

- regenerace vlasů                                                                                       10,- Kč

- zpevnění účesu                                                                                          10,- Kč

Forma úhrady: v hotovosti, oproti stvrzence o platbě .Denní stacionář

Úhrada za poskytnutou službu je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                                                                            130,- Kč/1 hod.

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                                                                                               130,- Kč/1 hod.

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru                                                  11,- Kč/1 hod.

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                                                                                             130,- Kč/1 hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- pomoc při úkonech osobní hygieny                                                                                                                        130,- Kč/1 hod.

- pomoc při použití WC                                                                                                                                                 130,- Kč/1 hod.

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy

a potřebám dietního stravování v rozsahu: oběd, včetně provozních nákladů 1 porce/75,- Kč

Sociálně terapeutické činnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti

- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Individuální činnosti                                                                                                                                                     110,-Kč/1 hod.

Skupinové činnosti                                                                                                                                                         70,-Kč/1 hod.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby

a doprovázení zpět, podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob                      130,- Kč/1 hod.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 130,- Kč/1 hod.

Uživatel provádí platbu:

- v hotovosti, prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti stvrzence o platbě

- převodem na účet společnosti


Odlehčovací služba pobytová

Úhrada za poskytování odlehčovacích služeb je stanovena podle ceníku služeb, schváleného správní radou poskytovatele.

Úhrady za odlehčovací služby v rozsahu: stravování a ubytování jsou prováděny formou zálohy, minimálně ve výši dle délky plánovaného pobytu v den nástupu do zařízení:

Ubytování              počet dnů x 210,- Kč Stravování            počet dnů x 170,- Kč


Úhrada za poskytnutou službu stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.


Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití,                                                                                                             110,- Kč/1 hod.

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,                                                                               70,- Kč/1 hod.

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,                                                                                                                  70,- Kč/1 hod.

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru  (dohled)                  22,- Kč/1 hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- pomoc při úkonech osobní hygieny,                                                                                                                          70,- Kč/1 hod.

- pomoc při základní péči o vlasy a nehty,                                                                                                                  70,- Kč/1 hod.

- pomoc při použití WC                                                                                                                                                    70,- Kč/1 hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování:

3 hlavní jídla v hodnotě  (snídaně, oběd, večeře)                                                                                                     170,- Kč /1 den

- pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby (svačiny)                                                        110,- Kč/1 hod.

Poskytnutí ubytování 210,-Kč/1 den

- ubytování

- úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 110,- Kč/1 hod.

Sociálně terapeutické činnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti

- individuální činnosti                                                                                                                                                   110,- Kč/1 hod.

- skupinové činnosti                                                                                                                                                         70,-Kč/1 hod.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 110,- Kč/1 hod.


Dodatkové služby (služby poskytované v rámci vedlejší hospodářské činnosti)


Pedikúra                                  230,-Kč

Kadeřnictví                   (viz ceník PS)


Doplatek na základě konečného vyúčtování hradí klient v den ukončení poskytování služby tj. v den odjezdu z odlehčovacího pobytu.

Doplatek:

Forma úhrady:

1) V hotovosti, prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti stvrzence o platbě

2) Převodem na účet společnosti


Rychlý dotaz / vzkaz

Ochrana osobních údajů