Ceník denní stacionář

Úhrada za poskytnutou službu je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek       130 Kč/1 hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  130 Kč/1 hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 11 Kč/1 hod
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130 Kč/1 hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
pomoc při úkonech osobní hygieny 130 Kč/1 hod.
pomoc při použití WC    130 Kč/1 hod.
Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu:
oběd, včetně provozních nákladů 1 porce/75 Kč
Sociálně terapeutické činnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti  
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
Individuální činnosti   110 Kč/1 hod.
Skupinové činnosti   70 Kč/1 hod.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby
a doprovázení zpět, podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 
130 Kč/1 hod.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 130 Kč/1 hod.

Uživatel provádí platbu

  •  v hotovosti, prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti stvrzence o platbě
  •  převodem na účet společnosti

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.