SLUŽBY PRO SENIORY

služby pro občany se zdravotním postižením

ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. - služby pro seniory
a občany se zdravotním postižením

O založení společnosti bylo v souladu s ust. § 36 a násl. Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. rozhodnuto usnesením zastupitelstva Města Čáslavi č. 30/2004 ze dne 16. 6. 2004.

Společnost byla založena zakládací listinou a vznikla Usnesením o zapsání do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu 0, vložce číslo 364 dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí tj. dne 14. 4. 2005

Více informací

Aktuálně

1.7.2022
Taxík Maxík - zvýšení ceny přepravní služby
Taxík Maxík - zvýšení ceny přepravní služby
12.4.2022
Návštěva dětí z MŠ
Návštěva dětí z MŠ

více aktualit zde

Partneři

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Česká asociace pečovatelské služby
Město Čáslav
Obec Vrdy
Obec Potěhy
Obec Žleby
Obec Schořov
Obec Rohozec
Obec Drobovice
Obec Tupadly
Horky u Čáslavi