SLUŽBY PRO SENIORY

služby pro občany se zdravotním postižením

ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. - služby pro seniory
a občany se zdravotním postižením

O založení společnosti bylo v souladu s ust. § 36 a násl. Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. rozhodnuto usnesením zastupitelstva Města Čáslavi č. 30/2004 ze dne 16. 6. 2004.

Společnost byla založena zakládací listinou a vznikla Usnesením o zapsání do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu 0, vložce číslo 364 dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí tj. dne 14. 4. 2005

Více informací

Aktuálně

29.8.2023
Vystoupení papoušků
Vystoupení papoušků
25.7.2023
Ceník PS od 1. 9. 2023
Ceník PS od 1. 9. 2023

více aktualit zde

Partneři

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Česká asociace pečovatelské služby
Město Čáslav
Obec Vrdy
Obec Potěhy
Obec Žleby
Obec Drobovice
Obec Tupadly
Horky u Čáslavi
Obec Chotusice
Obec Vlkaneč
Obec Bratčice
Obec Třebešice
Obec Vlačice
Obec Vinaře