Aktuality

Vážení klienti,

v souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID – 19 a v souvislosti s vyhlášením vlády o nových mimořádných opatřeních Vám oznamujeme, že od pondělí 16. 3. 2020 bude až do odvolání přerušen provoz ambulantních zařízení společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. včetně odlehčovací služby pobytové.


Uzavřeno bude:Od 23. 3. 2020 pozastavujeme službu doprovodu na nákupy, a to ve vymezených hodinách určených pro nákupy seniorům.  V případě potřeby zajistíme nákupy donáškou do domácnosti.        

Pečovatelská služba poskytovaná v domácnostech našich klientů bude nadále prováděna bez omezení, v dohodnutém rozsahu. Pouze z důvodu minimalizace zdravotních rizik žádáme klienty, aby upřednostnili službu donášky nákupů před službou doprovodu na nákupy.


Vážení spoluobčané,

společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. ve spolupráci s městem Čáslav nabízí osaměle žijícím seniorům pomoc při obstarávání nákupů základních potravin a léků. Jedná se výhradně o seniory nad 70 let věku, kteří nemají možnost využít podporu ze strany svých blízkých osob či přátel.

Z personálních i časových důvodů budou nákupy i léky obstarávány v Čáslavi, pouze v marketu Kaufland. Nákupy včetně vyzvednutí receptů a následně léků, budou realizovány na základě objednávek, výhradně pracovnicemi společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. – pečovatelkami, které se při vstupu do domácnosti prokáží „průkazkou společnosti“, která je opatřena fotografií dané pečovatelky.

Postup objednávky a donášky nákupů - léků:


V případě zájmu o vyzvednutí receptu a následného vyzvednutí léků se na způsobu provedení úkonu domluví telefonicky pracovník společnosti – pečovatelka se zájemcem.


17. 3. 2020

Roušky a dezinfekce pro občany starší 70 let, žijících v obci Vrdy - aktuální info

Vážení občané,

Zájemci z řad seniorů (nad 70), volejte na telefon 313035902 nebo 607173078, nadiktujte adresu bydliště a roušky Vám budou postupně doručovány na adresu bydliště. Postupně se na všechny dostane.


Vážení občané,

vítám Vás na stránce aktualit prezentačního webu naší společnosti. Na této stránce jsou uváděny informace související s poskytováním našich služeb.

Veškeré informace jsou pravidelně aktualizovány. Dohledáte zde termíny pobytu v odlehčovací službě, nabídku aktuálních služeb i informace o událostech, které bezprostředně ovlivňují dění v naší společnosti.

Plánované termíny provozu odlehčovací služby pobytové - maximální doba pobytu 3 týdny, kapacita odlehčovací služby - 5 pobytových míst:

Vážení zájemci o odlehčovací služby, níže jsou uvedeny termíny realizace služby. Počet volných míst je průběžně aktuzalizován.

Prosím kontaktujte společnost i v případě, že Vámi požadovaný termín je již obsazen. Velmi často se stává, že objednaný termín je před nástupem zrušen, např. z důvodu zhoršení zdravotního stavu žadatele o službu.

Odpovědný pracovník bude při uvolnění místa neprodleně kontaktovat další evidované zájemce.


2020

3. 2. 2020 – 24. 2. 2020

volná kapacita

realizováno

6. 4. 2020 – 27. 4. 2020

volná kapacita

zrušeno

1. 6. 2020 – 22. 6. 2020

volná kapacita

3 místa

8. 9. 2020 – 29. 9. 2020

volná kapacita

2 místa

2. 11. 2020 – 23. 11. 2020

volná kapacita

4 místa

Informace získáte na tel. č.: 327 312 678, 723 637 544 nebo osobně v Centru společnosti na adrese: Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav
Prosinec 2019


Říká se, že čas vánočních svátků je čas kouzel a splněných přání. V dospělosti už asi na kouzla a čáry nevěříme. Ale přání ať už vyslovená či nevyslovená zůstávají. Někdy postačí jen úsměv nebo projev lidskosti k našim bližním, abychom měli pocit, že vánoční čas je skutečně výjimečný.A my takový výjimečný projev lidské sounáležitosti během vánočních svátků díky paní Renátě Daňkové, Aničce Daňkové a Janě Prausové zažili. Tyto dámy navštívily některé z našich osamocených klientů a přinesly sebou nejen dárky s cukrovím a vánočním přáním, ale především úsměvy a pozornost, kterou našim klientům věnovaly. Bylo to krásné, vánoční a lidské gesto, které dokazuje, že ne všem jsou osudy našich bližních lhostejné.


Za celý tým „ANIMY“ děkujeme za jejich „lidskost“ a moc bychom si přáli, aby se toto výjimečné gesto stalo tradicí.


https://dobryzpravy.cz/app/uploads/2019/12/vanocni-darky.jpg

Pracovníky společnosti ANIMA ČÁSLAV, o. p. s. potěšilo poděkování od manželů Štěpánkových, kteří využili v dubnu 2018 třítýdenní odlehčovací službu. Všichni si tohoto originálního poděkování velmi vážíme a uveřejňujeme na našich stránkách.
Pro zpříjemnění odpočinku je od května 2017 ve venkovních prostorách společnosti k dispozici pro klienty denního stacionáře i odlehčovací služby bezbariérový zahradní altán.