Aktuality


Vážení občané,

vítám Vás na stránce aktualit prezentačního webu naší společnosti. Na této stránce jsou uváděny informace související s poskytováním našich služeb.

Veškeré informace jsou pravidelně aktualizovány. Dohledáte zde termíny pobytu v odlehčovací službě, nabídku aktuálních služeb i informace o událostech, které bezprostředně ovlivňují dění v naší společnosti.


Plánované termíny provozu odlehčovací služby pobytové - maximální doba pobytu 3 týdny, kapacita odlehčovací služby - 5 pobytových míst:

Vážení zájemci o odlehčovací služby, níže jsou uvedeny termíny realizace služby. Počet volných míst je průběžně aktuzalizován.

Prosím kontaktujte společnost i v případě, že Vámi požadovaný termín je již obsazen. Velmi často se stává, že objednaný termín je před nástupem zrušen, např. z důvodu zhoršení zdravotního stavu žadatele o službu.

Odpovědný pracovník bude při uvolnění místa neprodleně kontaktovat další evidované zájemce.


2021

1. 2. 2021– 22. 2. 2021

volná kapacita

nerealizováno

6. 4. 2021 – 27. 4. 2021

volná kapacita

nerealizováno

7. 6. 2021 – 28. 6. 2021

volná kapacita

realizováno

6. 9. 2021 – 27. 9. 2021

volná kapacita

realizováno

1. 11. 2021 – 22. 11. 2021

volná kapacita

2 místa

Informace získáte na tel. č.: 327 312 678, 723 637 544 nebo osobně v Centru společnosti na adrese: Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav


Červen 2021

V Praze – Letňanech se uskutečnilo setkání provozovatelů Taxíků Maxíků, zástupci devatenácti měst sdíleli své zkušenosti např. z financování služby, výběru provozovatele, z nelehké doby pandemie.

2021_06_24_taxik_maxik_praha_letnany_013.jpg
Od ledna roku 2021 bude, nejen v Čáslavi, ale v celém ORP Čáslav, fungovat nová služba pro seniory a handicapované.

Přepravní služba Taxík Maxík není klasickou taxislužbou, kterou může využívat každý! Služba je výhradně určená pro osoby starší 65 let nebo držitele průkazu ZTP či ZTP/P, kteří žijí na území ORP Čáslav.

Pětimístný Ford Tourneo Connect v prodloužené verzi s výrazným nápisem Taxík Maxík začne zájemce vozit od 4. ledna 2021. Speciální taxík bude fungovat v pracovní dny od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hod. Pokud bude narůstat zájem o zajištění přepravy v pozdějším čase nebo na víkendové dny, změna provozní doby bude podnětem k návrhu jejího rozšíření.

Zájemci o přepravní službu Taxík Maxík si budou moci službu objednat s předstihem, a to nejméně 24 hodin před plánovaným termínem přistavení automobilu na určené místo. Objednávky bude přijímat řidička/dispečerka na telefonním čísle 606 03 83 30.

Cena přepravní služby Taxík Maxík je stanovena v jednotné výši a to 8,- Kč / 1 km a osobu. Pokud bude zájemce doprovázet další osoba jako doprovod, bude tato doprovázející osoba rovněž povinna uhradit výše uvedenou cenu.

Nová služba je provozována společností ANIMA ČÁSLAV, o.p.s., která díky svému dlouholetému působení poskytování sociálních služeb na území ORP Čáslav má profesionální zkušenosti s danou cílovou skupinou. Řidičem vozidla je zkušená pracovnice pečovatelské služby, velmi vstřícná a ochotná, pomůže každému při nástupu i výstupu z vozidla, se zájemcem se domluví na případné čekací době. Řidička neposkytuje osobní asistenci a doprovod. 

Vozidlo přepraví zájemce k lékaři, na úřady a jiné instituce, do nemocnice na různá vyšetření, ale i na společenské a kulturní akce. Maxík jezdí prostě ta, kam zájemce bude potřebovat nebo se bude těžko sám dostávat.

4. 1. 2021

Dárek k narozeninám pro starostu města Čáslav, JUDr. Vlastislava Málka - první jízda vozem TAXÍK MAXÍK
Napsali o nás: Čáslavské noviny 5/2020


DO POZICE ŘEDITELKY ANIMY ČÁSLAV, o.p.s. NASTOUPILA Mgr. MARKÉTA DVOŘÁKOVÁ

V minulém čísle Čáslavských novin jsme se rozloučili s dlouholetou ředitelkou společnosti Anima Čáslav, o.p.s. Mgr. Evou Medkovou, která koncem března odešla do důchodu. Na její místo nastoupila Mgr. Markéta Dvořáková. Novou paní ředitelku představujeme v rozhovoru.


Paní ředitelko, mohla byste se nám prosím v krátkosti představit?


Vezmu to stručným přehledem tak, jak jsem se představila svým novým kolegyním na první seznamovací schůzce. Pocházím z Ledče nad Sázavou, kde jsem prožila většinu svého života. Posledních deset let žijeme s rodinou v rodinném domku v Kožlí, je to menší obec blízko Ledče, takže jsem stále v rodném kraji. Jsem vdaná, letos to bude 14 let. S manželem se známe ze střední školy, žijeme spolu 20 let. Máme tři syny, 15, 13 a 9 let a spolu s námi sdílí domácnost šestiletý osmák Špíček. To by myslím jako krátké představení mohlo stačit.


Jaké jsou Vaše dosavadní studijní a profesní zkušenosti?


Ještě na základní škole jsem si přála být učitelkou v mateřské školce. Začala jsem kvůli tomuto snu i hrát na klavír. Ale v době blížících se přijímaček na střední školy byly mateřské školy hromadně rušeny a sjednocovány třeba i do jedné či dvou tříd, proto jsem se rozhodla studovat na zdravotní škole s tím, že bych mohla fungovat jako sestřička na porodnici. Ovšem realita nakonec byla zcela odlišná. V Ledči nad Sázavou jsem vystudovala místní gymnázium a posléze Vysokou pedagogickou školu se zaměřením na výuku biologie - zeměpis pro druhý stupeň základních škol. A zase došlo k úplnému převratu v mých profesních představách. Během studií na gymnáziu jsem dostala příležitost brigádničit v Domově důchodců Smrčná. Když jsem tam poprvé nastoupila, bylo mi šestnáct a mé působení v této organizaci ukončil až vstup do Animy. Ale to hodně předbíhám. Ještě na vysoké škole jsem se přihlásila do výběrového řízení na sociální/aktivizační pracovnici. Tenkrát tyto pozice nebyly taktak striktně rozdělené, jako dnes. No a státní zkoušky jsem již dělala při zaměstnání v Domově důchodců Světlá nad Sázavou, kam byl přestěhován kompletně celý domov důchodců ve Smrčné.


Dala by se brigáda v domově pro seniory označit jako prvotní podnět, který Vás přivedl k práci v této oblasti?


Pravděpodobně ano, ale možná, že semínko přilnutí k pomáhajícím profesím ve mne vzklíčilo v ranném dětství. Na vysvětlení, má babička, vedle své práce v zemědělství, ještě ve volném čase obcházela jako ošetřovatelka pod Červeným křížem sousedy a pomáhala jim s domácností nebo nákupy. Pamatuji si to proto, jelikož mě často brávala sebou a mě ty společné návštěvy hrozně bavili. Kdo ví?


Jak jste se dostala do Čáslavi?


Když se nad Vaší otázkou zamyslím, mohu říci, že to byla velká náhoda. Kolegyně ze spřátelených služeb se přede mnou zmínily o odchodu paní Medkové do důchodu, což bylo těžké k uvěření. Zmínily se také o tom, že proběhlo výběrové řízení na pozici ředitelky společnosti, ale nebylo úspěšné, resp. nebyl vybrán žádný kandidát. Jelikož jsem se netajila s tím, že už delší dobu uvažuji o změně pracovního místa, začala jsem pátrat. Výzva k výběrovému řízení na pozici ředitele/ředitelky společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. na stránkách města Čáslav mi dodala odhodlání zkontaktovat přímo paní Medkovou, abych se na rovinu zeptala, jak to doopravdy je. Paní Medková mi potvrdila své rozhodnutí rozjet novou etapu svého života a můj troufalý návrh přihlásit se do výběrového řízení na její pozici podpořila. Mohla jsem si dovolit jít přímo k věci, protože paní Medkovou jsem znala již z dob, kdy mi pomáhala s transformací pečovatelské služby ve Světlé nad Sázavou


Jak se Vám ve městě líbí?


Líbí. Vážně se mi líbí. Dokonce pro nás s manželem byla Čáslav jednou z variant, kde bychom chtěli žít. Nakonec jsme se přiklonili k variantě být co nejblíže našim rodičům a postavili si domek blízko Ledče nad Sázavou. Během svého působení ve společnosti budu město Čáslav poznávat mnohem víc a podrobněji, ale i tak věřím, že má odpověď na otázku „Jak se Vám ve městě líbí?“, bude i v budoucnu stejná.


Vyzkoušela jste v rámci profese i jiná odvětví nebo se pohybujete pouze v sociální oblasti?


Přestože jsem vystudovaná učitelka, nikdy jsem tuto profesi nevykonávala a je to asi dobře. Tedy konstatuji to na základě výroku mých synů, kteří tvrdí, že bych byla moc přísná paní učitelka. Práce v domově důchodců a posléze v pečovatelské službě a v denním stacionáři mne tak pohltila, že jsem ani nikdy nezalitovala, že jsem se učitelkou nestala. Jediné, co jsem si vyzkoušela bylo vedení praktikantů sociální školy při výukové praxi v pobytovém zařízení. Ovšem i v sociální sféře jsem si vyzkoušela nemálo profesí, které byly mimo mou pracovní náplň sociální pracovnice. Od instruktora rehabilitačního cvičení, ergoterapeuta, projektanta, no prostě vše co bylo třeba, jsem se snažila řešit v rámci svých, mnohdy laických možností.


Co pro Vás práce v této sféře znamená?


V sociálních službách pracuji dvacet let a nehodlám to měnit. Mám potřebu být v kontaktu s lidmi, a to že se tento kontakt odehrává v pomáhající profesi, tak to už mi asi bylo dáno do vínku.Nechci použít to velmi často citované „klišé“, že mne práce naplňuje, tak raději řeknu, že jsem týmový pracovník a práce v kolektivu a s lidmi mne velmi baví. Stále mne nepřestává mile překvapovat při pracovních schůzkách, jak se celý pracovní tým snaží přicházet s nápady pro ty, co potřebují pomoc a podporu, jak jim záleží natom, aby jejich pomoc padla právě tam, kde je potřeba a byla účinná.


Ve funkci ředitelky čáslavské Animy jste krátce, ale jistě jste již měla možnost seznámit se alespoň okrajově s jejím chodem. Stačilo Vás již něco překvapit?


Je pravda, že jsem ve funkci velmi krátce, ale „čáslavskou Animu“ jsem znala již z dřívějších dob.Před jedenácti lety jsem byla přímo v Animě na stáži a poté jsem pár let spolupracovala s paní Medkovou jako s konzultantkou našich služeb.Animu jsem převzala v neskutečné době, to by jeden opravdu nevymyslel. A právě tato doba přinesla to pozitivní překvapení, vlastně ne překvapení, spíše potvrzení toho, co jsem slyšela a myslela si. Totiž, že v Animě je skvělý, profesionální tým.


S jakou vizí vstupujete do pozice ředitelky? Můžete případně zmínit, jakým směrem byste ráda Animu vedla?


Samozřejmě, že určité vize v hlavě mám. Týkají se především odlehčovací služby. Ale na tyto úvahy je brzy. Mým hlavním úkolem je provést „Animu“ tímto těžkým obdobím, a hlavně se detailně seznámit se vším, co pozice ředitelky Animy obnáší.


Je podle Vás důležité, aby ředitel či ředitelka znali problematiku profese ze všech úhlů? Měli by si podle Vás vyzkoušet všechny nebo alespoň většinu pozic v dané společnosti, než zasednou do ředitelského křesla nebo to podle Vás není nutné?


Nemyslím si, že základním předpokladem pro úspěšnou činnost manažera v jakémkoliv oboru je právě profesní příslušnost. Nicméně, vzhledem ke specifikům společnosti Anima, tím myslím např. omezený počet THP pracovníků, je detailní znalost problematiky určitě výhodou a popravdě i předpokladem.Právě v této souvislosti jsem za své praktické zkušenosti osudu vděčná.


Co byste označila za nejdůležitější aspektpečovatelské služby, tedy jedné ze tří služeb, které Anima nabízí?


Terénní služba pomáhá a umožňuje lidem zůstat ve svém domácím prostředí, zůstat tam, kde jsou zvyklí žít třeba jen pár let anebo také celý svůj život. Pro některé může být představa stěhování se do pobytové služby těžkým psychickým blokem, něco zcela nepředstavitelného. Což platí i o lidech s handicapem, kdy zdravotní problémy jim během života postaví překážku přes životní plány, kterých se nemusíte vždy vzdát, když je nastavená pomocná ruka ochotná s vámi vaše plány uskutečnit. A tuto pomocnou ruku terénní služby nastavují a podávají všem, kdo to potřebuje a kdo o ni stojí. Dovolím si právě v tento okamžik pouze doplnit, že tuto pomyslnou pomocnou ruku nenastavuje v Animě pouze pečovatelská služba, ale i denní stacionář a samozřejmě i odlehčovací služba.


Co ráda děláte ve volném čase, když zrovna nejste v pracovním procesu?


Jak jsem hned v úvodu zmínila, žiji v domácnosti plné mužů, hladina testosteronu kolem mne je opravdu vysoká a udržovat tuto skutečnost v harmonickém souladu mi zabere poměrně dost volného času. Ale rozhodně si neodepřu zkrášlovat si zahradu výsadbou dalších a dalších trvalek. Zahrada je pro mne ohromným relaxem, stejně tak jako jóga.


Ovšem jednu pikantnost na sebe prozradím… jsem vášnivá sběratelka obalů od čokolád, a to již od šesti let. Svou „sladkou papírovou“ sbírku mám poměrně rozsáhlou a její nekonečné urovnávání, tak to je taky skvělý relax.
Prosinec 2019


Říká se, že čas vánočních svátků je čas kouzel a splněných přání. V dospělosti už asi na kouzla a čáry nevěříme. Ale přání ať už vyslovená či nevyslovená zůstávají. Někdy postačí jen úsměv nebo projev lidskosti k našim bližním, abychom měli pocit, že vánoční čas je skutečně výjimečný.A my takový výjimečný projev lidské sounáležitosti během vánočních svátků díky paní Renátě Daňkové, Aničce Daňkové a Janě Prausové zažili. Tyto dámy navštívily některé z našich osamocených klientů a přinesly sebou nejen dárky s cukrovím a vánočním přáním, ale především úsměvy a pozornost, kterou našim klientům věnovaly. Bylo to krásné, vánoční a lidské gesto, které dokazuje, že ne všem jsou osudy našich bližních lhostejné.


Za celý tým „ANIMY“ děkujeme za jejich „lidskost“ a moc bychom si přáli, aby se toto výjimečné gesto stalo tradicí.


https://dobryzpravy.cz/app/uploads/2019/12/vanocni-darky.jpg

Pracovníky společnosti ANIMA ČÁSLAV, o. p. s. potěšilo poděkování od manželů Štěpánkových, kteří využili v dubnu 2018 třítýdenní odlehčovací službu. Všichni si tohoto originálního poděkování velmi vážíme a uveřejňujeme na našich stránkách.
Pro zpříjemnění odpočinku je od května 2017 ve venkovních prostorách společnosti k dispozici pro klienty denního stacionáře i odlehčovací služby bezbariérový zahradní altán.
26. 11. 2016 v 16.00 hod. navštívil Čáslav Vánoční kamion Coca-Cola, aby rozdával radost a šířil vánoční atmosféru. Každý rok akce podpoří vybranou neziskovou organizaci. Výtěžek ze speciálního vánočního prodeje suvenýrů byl věnován tento rok společnosti ANIMA ČÁSLAV, o. p. s. Mgr. Eva Medková po ukončení prodeje převzala od moderátora akce symbolický šek.
"Z Kukly ven"- veletrh poskytovatelů sociálních služeb, 14. 10. 2016, 15. 10. 2016

Společnost ANIMA ČÁSLAV, o. p. s. se účastnila veletrhu poskytovatelů sociálních služub v Kutné Hoře, pod názvem "Z Kukly ven". Cílem projektu bylo představit odborné poskytovatele sociálních a navazujících služeb v regionu, předat potřebné informace občanům, dát jim zprávu, že v těžké životní situaci či kolizi nemusí být na to sami, bez pomoci, protože existuje velká nabídka služeb k poskytnutí pomoci. Cílem bylo vytvořit příjemnou kulturní, hudební a vzdělávací stopu, zážitek, pohodu a radost všem, bez rozdílu věku. Veletrh provázel doprovodný program: volnočasové, vzdělávací workshopy s možností stánkového prodeje s rukodělnou výrobou převážně organizací, které se věnují osobám s handicapem v neziskovém sektoru.

Zástupci společnosti ANIMA ČÁSLAV, o. p. s. návštěvníkům představili společnost, předali informace týkající se služeb, které společnost poskytuje, nabídli infrormační materiály.

ANIMA ČÁSLAV, o. p. s. děkuje na účast a podporu Ing. Jaromíru Strnadovi, starostovi města Čáslavi.

Společnost ANIMA ČÁSLAV, o. p. s. má od října 2016 k dispozici bezbariérové vozidlo, které je upraveno pro převoz osob se zdravotním postižením a osob se sníženou mobilitou. Výhodou vozidla je nájezdová plošina, která umožní uživateli nájezd do vozidla i s mechanickým vozíkem.


Projekt (nákup vozu) byl realizován s finančním přispěním Středočeského krajeKlienti denního stacionáře se zúčastnili  XVII. ročníku soutěže Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení, která se coby součást celorepublikové akce Senior-Handicap: aktivní život 2016 konala společně s výstavou růží „Růžová zahrada“ a Lázeňským veletrhem v Lysé nad Labem ve dnech 16. – 19.6. 2016Vážení kolegové, přátele známí i neznámí,

děkuji Vám všem, kteří jste nám v hlasování projektu „Kryštof  - Charita Kryštof“ dali svůj hlas. Naše společnost se obdobné akce účastnila poprvé a bylo pro nás velmi příjemným překvapením, že jsme „v tom“ nezůstali sami. Výhra sama je úžasná věc. Věřím, že zahradní altánek, na který budou finanční prostředky použity, zpříjemní čas klientům denního stacionáře

Vážení a milí, děkuji Vám za celý tým společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. nejen za Váš hlas, ale i za příjemnou zpětnou vazbu, kterou jste v mnoha případech na adresu „ANIMY“ reagovali.

Přeji krásný a slunečný zbytek léta.

Za společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.

Eva Medková


Rychlý dotaz / vzkaz

Ochrana osobních údajů