Aktuality

Vážení a milí klienti, spoluobčané, zájemci o odlehčovací pobytovou službu.


Z provozních důvodů neproběhne odlehčovací pobytová služba, která byla plánovaná v červnu 2020.

Další plánovaný termín odlehčovací pobytové služby je v termínu od 8. 9. - 29. 9. 2020.

Prosíme za pochopení, děkujeme všem za zachování přízně.

Za celý pracovní tým Vaší ANIMY

Markéta Dvořáková, ředitelka společnosti


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vážení klienti,

v souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID – 19 a v souvislosti s vyhlášením vlády o nových mimořádných opatřeních Vám oznamujeme, že od pondělí 16. 3. 2020 bude až do odvolání přerušen provoz ambulantních zařízení společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. včetně odlehčovací služby pobytové.


Uzavřeno bude:Od 23. 3. 2020 pozastavujeme službu doprovodu na nákupy, a to ve vymezených hodinách určených pro nákupy seniorům.  V případě potřeby zajistíme nákupy donáškou do domácnosti.

Pečovatelská služba poskytovaná v domácnostech našich klientů bude nadále prováděna bez omezení, v dohodnutém rozsahu. Pouze z důvodu minimalizace zdravotních rizik žádáme klienty, aby upřednostnili službu donášky nákupů před službou doprovodu na nákupy.


Vážení spoluobčané,

společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. ve spolupráci s městem Čáslav nabízí osaměle žijícím seniorům pomoc při obstarávání nákupů základních potravin a léků. Jedná se výhradně o seniory nad 70 let věku, kteří nemají možnost využít podporu ze strany svých blízkých osob či přátel.

Z personálních i časových důvodů budou nákupy i léky obstarávány v Čáslavi, pouze v marketu Kaufland. Nákupy včetně vyzvednutí receptů a následně léků, budou realizovány na základě objednávek, výhradně pracovnicemi společnosti ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. – pečovatelkami, které se při vstupu do domácnosti prokáží „průkazkou společnosti“, která je opatřena fotografií dané pečovatelky.

Postup objednávky a donášky nákupů - léků:


V případě zájmu o vyzvednutí receptu a následného vyzvednutí léků se na způsobu provedení úkonu domluví telefonicky pracovník společnosti – pečovatelka se zájemcem.Vážení občané,

vítám Vás na stránce aktualit prezentačního webu naší společnosti. Na této stránce jsou uváděny informace související s poskytováním našich služeb.

Veškeré informace jsou pravidelně aktualizovány. Dohledáte zde termíny pobytu v odlehčovací službě, nabídku aktuálních služeb i informace o událostech, které bezprostředně ovlivňují dění v naší společnosti.

Plánované termíny provozu odlehčovací služby pobytové - maximální doba pobytu 3 týdny, kapacita odlehčovací služby - 5 pobytových míst:

Vážení zájemci o odlehčovací služby, níže jsou uvedeny termíny realizace služby. Počet volných míst je průběžně aktuzalizován.

Prosím kontaktujte společnost i v případě, že Vámi požadovaný termín je již obsazen. Velmi často se stává, že objednaný termín je před nástupem zrušen, např. z důvodu zhoršení zdravotního stavu žadatele o službu.

Odpovědný pracovník bude při uvolnění místa neprodleně kontaktovat další evidované zájemce.


2020

3. 2. 2020 – 24. 2. 2020

volná kapacita

realizováno

6. 4. 2020 – 27. 4. 2020

volná kapacita

zrušeno

1. 6. 2020 – 22. 6. 2020

volná kapacita

zrušeno

8. 9. 2020 – 29. 9. 2020

volná kapacita

1 místo

2. 11. 2020 – 23. 11. 2020

volná kapacita

3 místa

Informace získáte na tel. č.: 327 312 678, 723 637 544 nebo osobně v Centru společnosti na adrese: Svatopluka Čecha 441, 286 01 ČáslavNapsali o nás: Čáslavské noviny 5/2020


DO POZICE ŘEDITELKY ANIMY ČÁSLAV, o.p.s. NASTOUPILA Mgr. MARKÉTA DVOŘÁKOVÁ