Návrh rozpočtuVýpis z usnesení Rady města ze dne 08. 07. 2020

RM/320/2020 Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025

Rada města Čáslavi schvaluje střednědobý výhled rozpočtu spol. ANIMA ČÁSLAV, o. p. s., Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav na roky 2021 – 2025 podle předloženého návrhu.Střednědobý výhled 2021 - 2025


Rozpočet 2018

Rozpočet 2019

Rozpočet 2020

Rozpočet 2021
Rychlý dotaz / vzkaz

Ochrana osobních údajů