Návrh rozpočtu

Výpis z usnesení Rady města ze dne 08. 07. 2020

RM/320/2020 Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2025

Rada města Čáslavi schvaluje střednědobý výhled rozpočtu spol. ANIMA ČÁSLAV, o. p. s., Svatopluka Čecha 441, 286 01 Čáslav na roky 2021 – 2025 podle předloženého návrhu.

Střednědobý výhled 2021 - 2025


Rozpočet 2023 Taxik Maxík

Rozpočet 2024 TAXÍK - MAXÍK


Rozpočet 2023

                                               Rozpočet 2023 KÚSK

                                               Rozpočet 2023 Doplňková činnost


 Rozpočet 2024


Plán neinvestičních a investičních akcí na rok 2024