Úvodní obrázek

Ceník DS od 1. 9. 2023

Vážení klienti,

 

oznamuji Vám, že v souladu se změnou vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, a v souladu s rozhodnutím správní rady ze dne 28. 6. 2023 budou ode dne 1. 9. 2023 navýšeny úhrady za služby poskytované naší společností.

Níže jsou uvedeny ceny za základní úkony ambulantní služby denního stacionáře realizované společností ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.:

 

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

nově účtováno 155,- Kč / hod.

 • poskytnutí stravy                                       nově účtováno 105,- Kč / porce

   

 • sociálně terapeutické činnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • individuální činnosti                                 nově účtováno 135,- Kč / hod.

 • skupinové činnosti                                    nově účtováno   90,- Kč / hod.

   

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

nově účtováno 155,- Kč / hod.

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

nově účtováno 155,- Kč / hod.

 

V případě, že klient bude čerpat služby v rozsahu vyšším než 80 hodin péče za měsíc, úhrada za poskytnuté služby bude nezměněna tzn., že hodinové sazby zůstávají v původních v hodnotách.

  

Za společnost ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.:  Markéta Dvořáková, ředitelka