Ceník - Odlehčovací služba pobytová

Úhrada za poskytování odlehčovacích služeb je stanovena podle ceníku služeb, schváleného správní radou poskytovatele.


Ubytování počet dnů x 250 Kč Stravování počet dnů x 205 Kč


Úhrada za poskytnutou službu stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Poplatek za ubytování a stravné se hradí za každý započatý den.


Úhrada je splatná v den ukončení pobytu na základě vyúčtování:

Forma úhrady

  • V hotovosti, prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti stvrzence o platbě.
  • Převodem na účet společnosti.


Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 115 Kč/1 hod
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 70 Kč/1 hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 70 Kč/1 hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru  (dohled) 22 Kč/1 hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
pomoc při úkonech osobní hygieny 70 Kč/1 hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 70 Kč/1 hod.
pomoc při použití WC  70 Kč/1 hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování:
3 hlavní jídla v hodnotě  (snídaně, oběd, večeře)      205 Kč /1 den
pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby (svačiny) 115 Kč/1 hod.
Ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 
poskytnutí ubytování 250 Kč/1 den
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 115 Kč/1 hod.
 Sociálně terapeutické činnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti
 individuální činnosti    115 Kč/1 hod.
 skupinové činnosti  70 Kč/1 hod.
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 115 Kč/1 hod.


Dodatkové služby (služby poskytované v rámci vedlejší hospodářské činnosti)

Pedikúra 300 Kč
Kadeřnictví  (viz ceník PS)