Ceník - Odlehčovací služba pobytová

Úhrady za poskytované služby jsou stanoveny ceníkem společnosti, v souladu s vyhl. 505/2006 Sb. v platném znění, schváleným správní radou společnosti.

Ubytování počet dnů x 280 Kč Stravování počet dnů x 235 Kč

Poplatek za ubytování a stravné se hradí za každý započatý den.

Úhrady za poskytnuté služby v rámci odlehčovací služby pobytové jsou stanoveny v souvislosti s počtem hodin poskytnuté péče:


a) klient čerpá služby v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin měsíčně

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 155 Kč/1 hod
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130 Kč/1 hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130 Kč/1 hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru   130 Kč/1 hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
pomoc při úkonech osobní hygieny 130 Kč/1 hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130 Kč/1 hod.
pomoc při použití WC  130 Kč/1 hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování:
3 hlavní jídla v hodnotě  (snídaně, oběd, večeře)      235 Kč /1 den
pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby (svačiny) 155 Kč/1 hod.
Ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 
poskytnutí ubytování 280 Kč /1 den
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 155 Kč/1 hod.
 Sociálně terapeutické činnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti
 individuální činnosti    135 Kč/1 hod.
 skupinové činnosti  90 Kč/1 hod.
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 155 Kč/1 hod.


b) klient čerpá služby v rozsahu vyšší 80 hodin měsíčně

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135 Kč/1 hod
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120 Kč/1 hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120 Kč/1 hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru   120 Kč/1 hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
pomoc při úkonech osobní hygieny 120 Kč/1 hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120 Kč/1 hod.
pomoc při použití WC  120 Kč/1 hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování:
3 hlavní jídla v hodnotě  (snídaně, oběd, večeře)      235 Kč /1 den
pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby (svačiny) 135 Kč/1 hod.
Ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 
poskytnutí ubytování 280 Kč /1 den
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 135 Kč/1 hod.
 Sociálně terapeutické činnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti
 individuální činnosti    125 Kč/1 hod.
 skupinové činnosti  80 Kč/1 hod.
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 135 Kč/1 hod.


Úhrada za poskytnutou službu stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.


Služby poskytovány v rámci odlhečovací služby pobytové za "sníženou úhradu":


  • Snížená úhrada je účtována klientovi v případě, že časový rozsah poskytované služby přesáhne v součtu 80 hodin za měsíc.
  • V případě, že klient čerpá služby od dvou a více jiných poskytovatelů odlehčovacích služeb, jsou hodiny poskytnuté péče sčítány.


Forma úhrady

  • V hotovosti, prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti stvrzence o platbě.
  • Převodem na účet společnosti.


Dodatkové služby (služby poskytované v rámci vedlejší hospodářské činnosti)

Pedikúra 300 Kč
Kadeřnictví  (viz ceník PS)