Ceník - Odlehčovací služba pobytová

Úhrada za poskytování odlehčovacích služeb je stanovena podle ceníku služeb, schváleného správní radou poskytovatele.

Úhrady za odlehčovací služby v rozsahu: stravování a ubytování jsou prováděny formou zálohy, minimálně ve výši dle délky plánovaného pobytu v den nástupu do zařízení:

Ubytování počet dnů x 210 Kč Stravování počet dnů x 170 Kč


Úhrada za poskytnutou službu stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu; pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 110 Kč/1 hod
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 70 Kč/1 hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 70 Kč/1 hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru  (dohled) 22 Kč/1 hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
pomoc při úkonech osobní hygieny 70 Kč/1 hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 70 Kč/1 hod.
pomoc při použití WC  70 Kč/1 hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování:
3 hlavní jídla v hodnotě  (snídaně, oběd, večeře)      170 Kč /1 den
pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby (svačiny) 110 Kč/1 hod.
Ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 
poskytnutí ubytování 210 Kč/1 den
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 110 Kč/1 hod.
 Sociálně terapeutické činnosti, vzdělávací a aktivizační činnosti
 individuální činnosti    110 Kč/1 hod.
 skupinové činnosti  70 Kč/1 hod.
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 110 Kč/1 hod.


Dodatkové služby (služby poskytované v rámci vedlejší hospodářské činnosti)

Pedikúra 230 Kč
Kadeřnictví  (viz ceník PS)

Doplatek na základě konečného vyúčtování hradí klient v den ukončení poskytování služby tj. v den odjezdu z odlehčovacího pobytu.


Doplatek

  • úhrada za poskytované služby (splatná v den ukončení pobytu na základě vyúčtování)

Forma úhrady

  • V hotovosti, prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti stvrzence o platbě.
  • Převodem na účet společnosti.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.