Ceník pečovatelská služba

Vážení klienti, vážení návštěvníci,

správní rada společnosti ANIMA ČÁSLAV, o. p. s. projednala a schválila návrh nového ceníku služeb. Nově stanovené ceny jsou v souladu s příslušnými právními předpisy - prováděcí předpis vyhl. 505/2006 Sb. v pl. znění k zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Nový ceník pečovatelské služby nabývá platnost 1. 4. 2022.


Mgr. Markéta Dvořáková, ředitelka společnosti

Úhrady za poskytované služby - ceník služeb

Pečovatelská služba terénní a ambulantní

Terénní služby – služby poskytované v domácnosti

Úhrada za poskytnutou službu je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění daného úkonu. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135 Kč/1 hod.
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135 Kč/1 hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 135 Kč/1 hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135 Kč/1 hod.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti 135 Kč/1 hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135 Kč/1 hod.
pomoc při použití WC 135 Kč/1 hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití 135 Kč/1 hod.
dovoz nebo donáška jídla 40 Kč/dovoz 1 oběda
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti 135 Kč/1 hod.
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. úklid společných prostor 135 Kč/1 hod.
donáška vody 135 Kč/1 hod.
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 135 Kč/1 hod.
běžné nákupy a pochůzky 135 Kč/1 hod.
velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 140 Kč/úkon
praní a žehlení osobního a ložního prádla 80 Kč/1 kg prádla
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení dospělých  k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 135 Kč/1 hod.
doprovázení dětí do školy, školských zařízení, k lékaři a zpět 135 Kč/1 hod.


Ambulantní služby, služby poskytované ve středisku osobní hygieny

pomoc při úkonech osobní hygieny ve středisku osobní hygieny                                              135 Kč/1 hod.
praní a žehlení osobního a ložního prádla ve středisku osobní hygieny                             80 Kč/1 kg prádla

Uživatel provádí platbu

  • v hotovosti, prostřednictvím pověřeného pracovníka společnosti oproti stvrzence o platbě
  • převodem na účet společnosti

Pečovatelská služba poskytovaná zdarma

Pečovatelská služba se v rámci výše uvedených činností poskytuje bez úhrady:

  • rodinám, ve kterých se narodily současně tři a více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí

  • účastníkům odboje (pozůstalým manželům a manželkám, starším 70 let)

  • osobám, které jsou účastny rehabilitace dle zákona č. 119/1990 Sb. (pozůstalým manželům a manželkám, starším 70 let)

  • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zák. č. 78/1991 sb. a další, (pozůstalým manželům a manželkám, starším 70 let)


Úkony poskytované v rámci vedlejší hospodářské činnosti

Pedikúra 300 Kč
Pedikúra v domácnosti
(pouze ve výjimečných situacích, u klientů s výrazně sníženou mobilitou)
370 Kč
Kadeřnické služby
mytí vlasů 60 Kč
stříhání vlasů 107 Kč
barvení vlasů 90 Kč
foukaná/vodová 170 Kč
regenerace vlasů 10 Kč
zpevnění účesu 10 Kč

Forma úhrady: v hotovosti, oproti stvrzence o platbě.