Úvodní obrázek

Ceník PS od 1. 9. 2023

Vážení klienti,

 

oznamuji Vám, že v souladu se změnou vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění a v souladu s rozhodnutím správní rady ze dne 28. 6. 2023 budou ode dne 1. 9. 2023 navýšeny úhrady za služby poskytované naší společností.

Níže jsou uvedeny ceny za základní úkony terénní a ambulantní pečovatelské služby realizované společností ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

  • pomoc při osobní hygieně v domácnosti nebo ve středisku osobní hygieny

  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

  • pomoc při zajištění chodu domácnosti

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

nově účtováno 155,- Kč / hod

  • dovoz nebo donáška jídla

nově účtováno 50,- Kč / úkon

  • praní a žehlení osobního a ložního prádla ve středisku osobní hygieny

nově účtováno 90,- Kč / 1 kg prádla

  • velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

nově účtováno 160,- Kč / úkon

 

V případě, že klient bude čerpat službu v rozsahu vyšším než 80 hodin péče za měsíc, úhrada za poskytnuté služby bude nezměněna tzn.,                                                                                 že hodinová sazba zůstává v hodnotě 135,- Kč/hod.


Za společnost ANIMA ČÁSLAV, o. p. s. Markéta Dvořáková, ředitelka