Úvodní obrázek

Darujme společně radost


Rádi bychom poděkovali zástupcům Muzea českého venkova – Zámek Kačina, kteří ve spolupráci s naší společností ANIMA ČÁSLAV, o. p. s.,  připravili, tak jako v minulém roce, speciální adventní projekt. V něm jsme se společně rozhodli obdarovat o Vánocích klienty, o které naše společnost pečuje. Po celý advent tak mohli návštěvníci zámku přinášet dárečky osamělým seniorům pod vánoční stromek, který byl umístěn ve vstupním prostoru. Po poslední adventní neděli byly dárky předány sociální pracovnici společnosti Anima a ke klientům se dostaly  bezprostředně před Štědrým dnem.

Chtěli bychom zároveň touto cestou velmi poděkovat paní Renátě Daňkové z Čáslavi, která již počtvrté zorganizovala sbírku vánočních dárků pro osamělé seniory. V průběhu adventních dnů mohl každý, komu není lhostejná lidská osamělost, předat svůj dar do její prodejny.

Dárky, jež jste pro osamělé seniory zakoupili, jim přinesly velikou radost a vykouzlily úsměv na tváři. Je skvělé vědět, že jsou mezi námi lidé, kteří mají v srdci místo pro druhé a naplňují tak opravdové poselství Vánoc.

 

ANIMA ČÁSLAV, o. p. s.