Denní stacionář

Prostory denního stacionáře a odlehčovací služby pobytové.