Úvodní obrázek

Návštěva poslankyně Parlamentu ČR

Společnost ANIMA ČÁSLAV, o. p. s. dne 17. 1. 2022 navštívila poslankyně Parlamentu České republiky, Mgr. Nina Nováková. Zajímala se o chod společnosti, prohlédla si prostory, zavítala také mezi klienty v denním stacionáři, se kterými pohovořila. Za milou návštěvu paní poslankyně dostala od klientů malý dárek.