Úvodní obrázek

Návštěva vánoční výstavy


                


Klienti denního stacionáře navštívili Diakonii ČCE v Čáslavi. Vánoční výstavu spojenou s prodejem výrobků uspořádali pracovníci a uživatelé Sociálně terapeutické dílny.