Úvodní obrázek

Návštěva Velikonoční výstavy


Klienti denního stacionáře navštívili Diakonii ČCE v Čáslavi, kde si prohlédli Velikonoční výstavu spojenou s prodejem výrobků. Zakoupením výrobků tak podpořili klienty Sociálně terapeutických dílen.