Úvodní obrázek

Oslava významného životního jubilea

Dne 2. 11. 2021 oslavila v prostorách denního stacionáře významné životní jubileum - 90 let, klientka denního stacionáře, paní Ludmila Kořínková z Čáslavi.

Mnoho zdraví a životní energie do dalších let přeje kolektiv společnosti ANIMA ČÁSLAV, o. p. s.