Vítání jara v DS 2022

Klienti denního stacionáře společně s pracovnicí vyráběli jarní výzdobu. Výrobky zdobí prostory "Domovinky"